caller t3lib_DB::exec_INSERTquery
ERROR Incorrect integer value: '' for column 'temp_content' at row 1
lastBuiltQuery INSERT INTO cache_pages
(
hash,
page_id,
HTML,
temp_content,
cache_data,
expires,
tstamp
) VALUES (
'9fa15004b020f08da712c10feb8e1641',
'1',
'<!DOCTYPE html\n PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"pl\" lang=\"pl\">\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n\n<!-- \nImplementado por ICTI Internet Passion http://www.icti.es\n\n This website is powered by TYPO3 - inspiring people to share!\n TYPO3 is a free open source Content Management Framework initially created by Kasper Skaarhoj and licensed under GNU/GPL.\n TYPO3 is copyright 1998-2009 of Kasper Skaarhoj. Extensions are copyright of their respective owners.\n Information and contribution at http://typo3.com/ and http://typo3.org/\n-->\n\n <base href=\"http://www.qsystem.es/cms/\" />\n <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"typo3temp/stylesheet_1092f6981d.css\" />\n\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <link href=\"fileadmin/templates/favicon.ico\" rel=\"shortcut icon\" type=\"image/x-icon\" />\n <link href=\"fileadmin/templates/estilos/reset.css\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" />\n <link href=\"fileadmin/templates/estilos/estilosTypo.css\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" />\n <link href=\"fileadmin/templates/estilos/estilos.css\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" />\n <link href=\"fileadmin/templates/estilos/estilos-ie6.css\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" />\n <link href=\"fileadmin/templates/estilos/prettyPhoto.css\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" />\n <script src=\"http://www.google.com/jsapi\" type=\"text/javascript\"></script>\n <script type=\"text/javascript\">\n/*<![CDATA[*/\ngoogle.load(\"jquery\", \"1.4.2\");\ngoogle.load(\"jqueryui\", \"1.8.1\");\nfunction inicio() {jQuery.noConflict();}\ngoogle.setOnLoadCallback(inicio);\n/*]]>*/\n</script>\n <script src=\"fileadmin/templates/scripts/pestanas.js\" type=\"text/javascript\"></script>\n <script src=\"fileadmin/templates/scripts/jquery.prettyPhoto.js\" type=\"text/javascript\"></script>\n <script src=\"fileadmin/templates/scripts/jquery.cycle.all.js\" type=\"text/javascript\"></script>\n <script src=\"fileadmin/templates/scripts/domready.js\" type=\"text/javascript\"></script>\n <script language=\"javascript\" type=\"text/javascript\" src=\"fileadmin/templates/scripts/iepngfix/iepngfix.js\"></script>\n<link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Blogs QSystem RSS-Feed\" href=\"http://www.qsystem.es/cms/?id=106&amp;type=100\" />\n <title>Inicio</title>\n <meta name=\"title\" content=\"Inicio\" />\n <meta name=\"date\" content=\"2012-11-12\" />\n <!-- IDIOMA ACTUAL --> \n <meta http-equiv=\"content-language\" content=\"pl\" />\n <meta name=\"DC.language\" scheme=\"ISO639-2\" content=\"pl\" /><meta name=\"google-site-verification\" content=\"WOHUf0UILKYck8tjPewh83xTSaOAONFfks6QuGFT-Co\" />\n <meta name=\"generator\" content=\"TYPO3 4.1 CMS\" />\n <script type=\"text/javascript\" src=\"typo3temp/javascript_757c080409.js\"></script>\n\n\n</head>\n<body class=\"home\" lang=\"pl\">\n\n <div id=\"contenedor\">\n <div class=\"contenedorCabecera\">\n <div id=\"cabecera\">\n <h1 class=\"polaco\"><a href=\"index.php?L=3\" title=\"Inicio\"><img height=\"127\" width=\"132\" alt=\"SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM KLIENTA\" src=\"fileadmin/templates/imagenes/cabecera/Logopolaco.gif\"></a></h1>\n <a href=\"http://www.ti2000.es/\" title=\"by TI2000\" target=\"_blank\"><img src=\"fileadmin/templates/imagenes/cabecera/TI2000.gif\" width=\"58\" height=\"56\" alt=\"by TI2000\" /></a>\n <div id=\"seleccionIdioma\">\n <span class=\"etiqueta\">język</span>\n <span class=\"idioma polaco\">POLSKI</span>\n <a href=\"pl/#\" onclick=\"document.getElementById(\'idiomas\').style.display = \'block\'; return false;\" title=\"Mostrar Idiomas\" class=\"flecha\"><img src=\"fileadmin/templates/imagenes/cabecera/seleccionIdioma/boton.gif\" width=\"24\" height=\"25\" alt=\"Flecha hacia abajo\" /></a>\n </div>\n <div id=\"idiomas\" style=\"display:none;\">\n <a href=\"pl/#\" class=\"flecha\" title=\"Ocultar Idiomas\" onclick=\"document.getElementById(\'idiomas\').style.display = \'none\'; return false;\"><img src=\"fileadmin/templates/imagenes/cabecera/idiomas/boton.gif\" width=\"25\" height=\"25\" alt=\"Flecha hacia arriba\" /></a>\n <div class=\"listaIdiomas\"><a href=\"http://www.qsystem.es/cms/\" title=\"Español\" onfocus=\"blurLink(this);\" class=\"idioma espanol\">ESPA&Ntilde;OL</a><a href=\"en/\" title=\"English\" onfocus=\"blurLink(this);\" class=\"idioma ingles\">ENGLISH</a></div>\n </div>\n <div id=\"menuLogout\"></div>\n <div id=\"menuCabecera\">\n <a href=\"\" title=\"Home\"><img src=\"fileadmin/templates/imagenes/cabecera/opcionHome.gif\" width=\"16\" height=\"19\" alt=\"Home\" /></a>\n <a href=\"pl/o-nas/\" title=\"O nas\" onfocus=\"blurLink(this);\" class=\"\">O nas</a><a href=\"pl/obszar-prywatny/\" title=\"Obszar prywatny\" onfocus=\"blurLink(this);\" >Obszar prywatny</a><a href=\"pl/faq/\" title=\"FAQ\" onfocus=\"blurLink(this);\" >FAQ</a><a href=\"pl/kontakt/\" title=\"kontakt\" onfocus=\"blurLink(this);\" class=\"ultimaOpcionMenuCabecera\">kontakt</a>\n </div>\n </div>\n </div>\n <!--TYPO3SEARCH_begin-->\n <!-- CONTENT ELEMENT, uid:103/templavoila_pi1 [begin] -->\n <a id=\"c530\"></a>\n<div class=\"contenedorBanner\">\n <div class=\"wrapper_banners\"><div class=\"banner\" style=\"background-image:url(typo3temp/pics/24d478c2ec.jpg);\">\n <div class=\"textobannerhome\">\n <h2><a href=\"pl/czym-jest-qsystem/\" >Co to jest, QSystem?</a></h2>\n <p class=\"bodytext\">QSystem jest Systemem Zarządzania Ruchem Klienta, stworzonym przez firmę TI2000 wyłącznie dla Wsparcia Obsługi Klienta.</p><ul><li>Zapewnia twoim Klientom wysoką jakość obsługi.</li><li>Minimalizuje czas oczekiwania i zapewnia użytkownikom poczucie komfortu.</li><li>Zwiększa efektywność pracowników.</li></ul>\n </div>\n <div class=\"wrapper_btnAmpliar\"><div class=\"btnAmpliar\"><a href=\"pl/czym-jest-qsystem/\"><span>Więcej informacji</span></a></div></div>\n </div><div class=\"banner\" style=\"background-image:url(typo3temp/pics/d4a1f847a6.jpg);\">\n <div class=\"textobannerhome\">\n <h2><a href=\"pl/czym-jest-qsystem/korzysci-z-wdrozenia-qsystemu/\" >Po co?</a></h2>\n <p class=\"bodytext\">Z Qsystem’em System Zarządzania Ruchem Klienta sprawi, że Twoi Klienci poczują się wyjątkowo komfortowo, dzięki ciągłemu podawaniu do ich wiadomości niezbędnych informacji o stanie kolejki, w której się znajdują.</p><ul><li>Polepsza obiektywny i subiektywny wizerunek Podmiotu.</li><li>Integruje technologię signage ze zbiorową komunikacją Qsystem’u.</li><li>Polepsza płynność i porządek w obszarach obsługi Klienta.</li></ul>\n </div>\n <div class=\"wrapper_btnAmpliar\"><div class=\"btnAmpliar\"><a href=\"pl/czym-jest-qsystem/korzysci-z-wdrozenia-qsystemu/\"><span>Więcej informacji</span></a></div></div>\n </div><div class=\"banner\" style=\"background-image:url(typo3temp/pics/cdf353e0a8.jpg);\">\n <div class=\"textobannerhome\">\n <h2><a href=\"pl/dla-kogo/sektor-publiczny/\" >Dla Kogo?</a></h2>\n <p class=\"bodytext\">Dla każdej firmy charakteryzującej się dużym przepływem Klientów.</p><ul><li>Dla Klienta: <strong>Sprawniejsza obsługa</strong><br />Podnosi efektywność i usprawnia przepływ informacji.</li><li>Dla Pracowników: <strong>Funkcjonalność </strong><br />System odpowiedzialny jest za równomierny podział pracy pomiędzy wszystkich pracowników obsługi. </li><li>Dla Podmiotu: <strong>Skuteczność</strong><br />Poprawia wizerunek, zwiększa wydajność i płynność Działów Obsługi Klienta.</li></ul>\n </div>\n <div class=\"wrapper_btnAmpliar\"><div class=\"btnAmpliar\"><a href=\"pl/dla-kogo/sektor-publiczny/\"><span>Więcej informacji</span></a></div></div>\n </div><div class=\"banner\" style=\"background-image:url(typo3temp/pics/d8abec746f.jpg);\">\n <div class=\"textobannerhome\">\n <h2><a href=\"pl/jak-dziala-qsystem/funkcje-qsystemu/\" >Dlaczego?</a></h2>\n <p class=\"bodytext\">Qsystem gwaranuje dostępność części zapasowych przez minimum 8 lat dla wszystkich swoich Klientów. System jest poparty sukcesem osiągniętym dzięki 15-letniemu doświadczeniu.</p><ul><li>Łatwe w instalacji i konfiguracji modułowe elementy.</li><li>Potężne narzędzie statystyczne dla administratorów, kierowników i pracowników.</li><li>Qsytem jest wielojęzycznym systemem działającym w czasie rzeczywistym.</li></ul>\n </div>\n <div class=\"wrapper_btnAmpliar\"><div class=\"btnAmpliar\"><a href=\"pl/jak-dziala-qsystem/funkcje-qsystemu/\"><span>Więcej informacji</span></a></div></div>\n </div></div>\n</div>\n<div class=\"contenedorMenu\">\n <div id=\"menu\"><h1><a href=\"pl/#\" title=\"¿Qué?\">Co to jest?</a></h1><h1><a href=\"pl/#\" title=\"¿Qué?\">Po co?</a></h1><h1><a href=\"pl/#\" title=\"¿Qué?\">Dla Kogo?</a></h1><h1><a href=\"pl/#\" title=\"¿Qué?\">Dlaczego?</a></h1></div>\n</div>\n\n <!-- CONTENT ELEMENT, uid:103/templavoila_pi1 [end] -->\n <!--TYPO3SEARCH_end-->\n <div id=\"contenido\">\n <div id=\"columnaIzquierda\"><!--TYPO3SEARCH_begin-->\n <!-- CONTENT ELEMENT, uid:102/templavoila_pi1 [begin] -->\n <a id=\"c528\"></a>\n<div class=\"cuadroHome\">\n <h2>Z Qsystem’em sukces gwarantowany…</h2>\n <div class=\"columnaImg\">\n <div class=\"marcoImg\"><a href=\"pl/czym-jest-qsystem/qvision/\" ><img src=\"typo3temp/pics/7815d29223.jpg\" width=\"134\" height=\"134\" alt=\"\" title=\"\" /></a></div>\n </div>\n <div class=\"columnaTexto\">\n <h3><a href=\"pl/czym-jest-qsystem/qvision/\" title=\"Título caso de éxito\">QVision, Odpowiednie połącznie QSystem\'u i Digital Signage</a></h3>\n <p class=\"bodytext\"><strong>Firma TI2000 rozwinęła nowy produkt, który jest połączeniem Systemu Zarządzania Ruchem Klienta z mulimediami oraz Digital Signage. </strong>QVision pozwala&nbsp; w dynamiczny i atrakcyjny sposób zaoferować klientom kanał informacyjno-reklamowy podczas oczekiwania w kolejce. </p><ul><li>Wyświetla użyteczne informacje o Podmiocie: usługi, godziny pracy, itp...</li><li>Nowości i promocje produktów</li><li>Wiadomości, informacje kulturalne, informacje sportowe, pogodę, itp....<br /><br /></li></ul>\n </div>\n</div>\n\n <!-- CONTENT ELEMENT, uid:102/templavoila_pi1 [end] -->\n <!--TYPO3SEARCH_end--></div>\n <div id=\"columnaDerecha\"><!--TYPO3SEARCH_begin-->\n <!-- CONTENT ELEMENT, uid:717/textpic [begin] -->\n <a id=\"c721\"></a>\n <!-- Image block: [begin] -->\n <div class=\"csc-textpic-text\">\n <!-- Text: [begin] -->\n <p class=\"bodytext\"><a href=\"pl/dla-kogo/sektor-publiczny/\" title=\"Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknie\" target=\"page\" class=\"internal-link\" ><img src=\"uploads/RTEmagicC_banner_sectores_polaco.jpg.jpg\" style=\"width: 293px; height: 466px;\" alt=\"\" /></a></p>\n <!-- Text: [end] -->\n </div>\n <!-- Image block: [end] -->\n \n <!-- CONTENT ELEMENT, uid:717/textpic [end] -->\n <!--TYPO3SEARCH_end--></div>\n </div>\n <div class=\"contenedorCuadroInferiorListas\">\n <div id=\"cuadroInferiorListas\">\n <ul><li><a href=\"pl/czym-jest-qsystem/\" title=\"Czym jest QSystem?\" onfocus=\"blurLink(this);\" >Czym jest QSystem?</a><ul><li><a href=\"pl/czym-jest-qsystem/korzysci-z-wdrozenia-qsystemu/\" title=\"Korzyści Qsystem’u \" onfocus=\"blurLink(this);\" >Korzyści Qsystem’u </a></li><li><a href=\"pl/czym-jest-qsystem/qsystem-lite/\" title=\"QSystem Lite\" onfocus=\"blurLink(this);\" >QSystem Lite</a></li><li><a href=\"pl/czym-jest-qsystem/qestat/\" title=\"QEstat\" onfocus=\"blurLink(this);\" >QEstat</a></li><li><a href=\"pl/czym-jest-qsystem/qvision/\" title=\"QVision\" onfocus=\"blurLink(this);\" >QVision</a></li><li><a href=\"pl/czym-jest-qsystem/qcitascita-previa/\" title=\"QCitas\" onfocus=\"blurLink(this);\" >QCitas</a></li></ul></li><li><a href=\"pl/jak-dziala-qsystem/\" title=\"Jak działa Qsystem?\" onfocus=\"blurLink(this);\" >Jak działa Qsystem?</a><ul><li><a href=\"pl/jak-dziala-qsystem/funkcje-qsystemu/\" title=\"Funkcje Qsystem’u\" onfocus=\"blurLink(this);\" >Funkcje Qsystem’u</a></li><li><a href=\"pl/jak-dziala-qsystem/uzytecznosc-qsystemu/stanowisko-obslugi/\" title=\"Użyteczność Qsystem’u \" onfocus=\"blurLink(this);\" >Użyteczność Qsystem’u </a></li><li><a href=\"pl/jak-dziala-qsystem/elementy-qsystemu/\" title=\"Elementy Qsystem’u\" onfocus=\"blurLink(this);\" >Elementy Qsystem’u</a></li></ul></li><li><a href=\"pl/dla-kogo/sektor-publiczny/\" title=\"Kto potrzebuje Qsystem\'u?\" onfocus=\"blurLink(this);\" >Kto potrzebuje Qsystem\'u?</a><ul><li><a href=\"pl/dla-kogo/instytucje-bankowe/\" title=\"Banki\" onfocus=\"blurLink(this);\" >Banki</a></li><li><a href=\"pl/dla-kogo/gabinety-lekarskie-i-szpitale/\" title=\"Służba zdrowia\" onfocus=\"blurLink(this);\" >Służba zdrowia</a></li><li><a href=\"pl/dla-kogo/sektor-publiczny/\" title=\"Sektor publiczny\" onfocus=\"blurLink(this);\" >Sektor publiczny</a></li></ul></li><li><a href=\"pl/jak-nabyc-qsystem/help-desk-qsystem/\" title=\"Aby zamówić System\" onfocus=\"blurLink(this);\" >Aby zamówić System</a><ul><li><a href=\"pl/jak-nabyc-qsystem/powiazane-uslugi/\" title=\"Usługi dodatkowe \" onfocus=\"blurLink(this);\" >Usługi dodatkowe </a></li><li><a href=\"pl/jak-nabyc-qsystem/help-desk-qsystem/\" title=\"Usługi dodatkowe \" onfocus=\"blurLink(this);\" >Usługi dodatkowe </a></li></ul></li><li><a href=\"pl/jak-rozprowadzac/\" title=\"Dystrybucja QSystem’u\" onfocus=\"blurLink(this);\" >Dystrybucja QSystem’u</a></li></ul>\n <div class=\"socialMedia\"> <h2>Podążaj z nami dalej:</h2>\n <ul>\n <li><a href=\"http://www.facebook.com/#%21/pages/TI2000/299263761797?ref=ts\" target=\"_blank\" title=\"Facebook\"><img src=\"fileadmin/templates/imagenes/socialMedia/facebook_32.png\" alt=\"Facebook\" width=\"32\" height=\"32\"></a></li>\n <li><a href=\"https://twitter.com/QSystemTI2000\" target=\"_blank\" title=\"Twitter\"><img src=\"fileadmin/templates/imagenes/socialMedia/twitter_32.png\" alt=\"Twitter\" width=\"32\" height=\"32\"></a></li>\n <li><a href=\"http://www.linkedin.com/pub/ti2000-qsystem/21/505/917\" target=\"_blank\" title=\"Linked In\"><img src=\"fileadmin/templates/imagenes/socialMedia/linkedin_32.png\" alt=\"Linked In\" width=\"32\" height=\"32\"></a></li>\n </ul></div>\n </div>\n </div>\n <div class=\"contenedorPie\">\n <div id=\"pie\"><a href=\"pl/\" title=\"News\" onfocus=\"blurLink(this);\" > News </a><a href=\"pl/kontakt/\" title=\"Kontakt\" onfocus=\"blurLink(this);\" > Kontakt </a><a href=\"pl/\" title=\"Dostęp prywatny\" onfocus=\"blurLink(this);\" > Dostęp prywatny </a><a href=\"pl/menu-pie-de-pagina/mapa-witryny/\" title=\"mapa witryny\" onfocus=\"blurLink(this);\" > mapa witryny </a><a href=\"pl/menu-pie-de-pagina/zawiadomienie-prawne/\" title=\"Zawiadomienie prawne\" onfocus=\"blurLink(this);\" > Zawiadomienie prawne </a></div>\n </div>\n </div>\n<script type=\"text/javascript\">\r\n\r\n var _gaq = _gaq || [];\r\n _gaq.push([\'_setAccount\', \'UA-22338581-1\']);\r\n _gaq.push([\'_trackPageview\']);\r\n\r\n (function() {\r\n var ga = document.createElement(\'script\'); ga.type = \'text/javascript\'; ga.async = true;\r\n ga.src = (\'https:\' == document.location.protocol ? \'https://ssl\' : \'http://www\') + \'.google-analytics.com/ga.js\';\r\n var s = document.getElementsByTagName(\'script\')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);\r\n })();\r\n\r\n</script>\r\n</body>\n</html>',
'',
'a:6:{s:6:\"config\";a:30:{s:9:\"extTarget\";s:4:\"_top\";s:4:\"stat\";i:1;s:16:\"stat_typeNumList\";s:3:\"0,1\";s:11:\"noPageTitle\";s:1:\"2\";s:13:\"headerComment\";s:57:\"Implementado por ICTI Internet Passion http://www.icti.es\";s:8:\"language\";s:2:\"pl\";s:10:\"locale_all\";s:5:\"pl_PL\";s:7:\"doctype\";s:11:\"xhtml_trans\";s:13:\"doctypeSwitch\";s:1:\"1\";s:11:\"xmlprologue\";s:4:\"none\";s:15:\"htmlTag_langKey\";s:2:\"pl\";s:20:\"inlineStyle2TempFile\";s:1:\"1\";s:15:\"removeDefaultJS\";s:8:\"external\";s:20:\"disableImgBorderAttr\";s:1:\"1\";s:23:\"simulateStaticDocuments\";s:1:\"0\";s:17:\"tx_realurl_enable\";s:1:\"1\";s:18:\"prefixLocalAnchors\";s:3:\"all\";s:14:\"pageTitleFirst\";s:4:\"true\";s:7:\"baseURL\";s:26:\"http://www.qsystem.es/cms/\";s:13:\"renderCharset\";s:5:\"utf-8\";s:8:\"linkVars\";s:1:\"L\";s:16:\"sys_language_uid\";s:1:\"3\";s:17:\"sys_language_mode\";s:16:\"content_fallback\";s:20:\"sys_language_overlay\";s:17:\"hideNonTranslated\";s:32:\"sys_language_softMergeIfNotBlank\";s:33:\"tt_news:image, tt_news:news_files\";s:24:\"tx_loginusertrack_enable\";s:1:\"1\";s:23:\"googleAnalytics_account\";s:13:\"UA-17296867-1\";s:30:\"googleAnalytics_trackDownloads\";s:1:\"1\";s:29:\"googleAnalytics_trackExternal\";s:9:\".external\";s:12:\"xhtmlDoctype\";s:11:\"xhtml_trans\";}s:8:\"rootLine\";a:1:{i:0;a:29:{s:3:\"pid\";s:1:\"0\";s:3:\"uid\";s:1:\"1\";s:9:\"t3ver_oid\";s:1:\"0\";s:10:\"t3ver_wsid\";s:1:\"0\";s:11:\"t3ver_state\";s:1:\"0\";s:14:\"t3ver_swapmode\";s:1:\"0\";s:5:\"title\";s:39:\"Qsystem: sistemas de gestión de espera\";s:5:\"alias\";s:0:\"\";s:9:\"nav_title\";s:6:\"Inicio\";s:5:\"media\";s:0:\"\";s:6:\"layout\";s:1:\"0\";s:6:\"hidden\";s:1:\"0\";s:9:\"starttime\";s:1:\"0\";s:7:\"endtime\";s:1:\"0\";s:8:\"fe_group\";s:0:\"\";s:16:\"extendToSubpages\";s:1:\"0\";s:7:\"doktype\";s:1:\"1\";s:8:\"TSconfig\";s:210:\"mod.SHARED {\r\ndefaultLanguageFlag = es.gif\r\ndefaultLanguageLabel = Español\r\n}\r\n\r\nTCEMAIN {\r\n permissions.groupid = 1\r\n}\r\n\r\nTCEMAIN.permissions {\r\n user = 31\r\n group = 31\r\n\r\n}\r\n\r\nTCEMAIN.clearCacheCmd = pages\";s:11:\"storage_pid\";s:1:\"2\";s:11:\"is_siteroot\";s:1:\"0\";s:9:\"mount_pid\";s:1:\"0\";s:12:\"mount_pid_ol\";s:1:\"0\";s:13:\"fe_login_mode\";s:1:\"0\";s:17:\"tx_templavoila_ds\";s:1:\"2\";s:17:\"tx_templavoila_to\";s:1:\"2\";s:22:\"tx_templavoila_next_ds\";s:1:\"1\";s:22:\"tx_templavoila_next_to\";s:1:\"1\";s:22:\"tx_realurl_pathsegment\";s:0:\"\";s:18:\"tx_realurl_exclude\";s:1:\"0\";}}s:10:\"mainScript\";s:9:\"index.php\";s:6:\"FEData\";N;s:7:\"FEData.\";N;s:9:\"hash_base\";s:4089:\"a:6:{s:3:\"all\";a:4:{s:3:\"all\";a:18:{s:32:\"338e394457c2db162483324451f05ded\";s:23:\"[compatVersion = 3.9.0]\";s:32:\"5916e85ed947629628fa0f90443f9d8c\";s:22:\"[globalVar = GP:L = 1]\";s:32:\"912cd98f8772f65391b27a13b02b9980\";s:22:\"[globalVar = GP:L = 2]\";s:32:\"f5ecdf658f26e9f17c0f8954d0737f48\";s:22:\"[globalVar = GP:L = 3]\";s:32:\"41428859d35690400a615c4ebfa39dc3\";s:15:\"[loginUser = *]\";s:32:\"3652062149e223f25ffa91556d2e2994\";s:23:\"[globalVar = LIT:1 = 0]\";s:32:\"e75227fcc854a4238ac7cfc67668b269\";s:30:\"[globalVar = LIT:year = month]\";s:32:\"a3844bce40fdcbf45b7f9fa746c70a2c\";s:33:\"[globalVar = LIT:quarter = month]\";s:32:\"67697380c999a05519e41e668a44823b\";s:83:\"[userFunc = user_powermailOnCurrentPage] && [globalVar = LIT:prototype = prototype]\";s:32:\"15d056efa2cee5af7825b4e9cb7de1a4\";s:82:\"[userFunc = user_powermailOnCurrentPage] && [globalVar = LIT:mootools = prototype]\";s:32:\"c5f4182b21045dee1449d8818a4418ca\";s:40:\"[userFunc = user_powermailOnCurrentPage]\";s:32:\"7e2c4015f2359660c7d085ed4ca866af\";s:38:\"[globalVar = LIT:mootools = prototype]\";s:32:\"1c962da5c3caf621022fdd928d91f52d\";s:46:\"[globalString = IENV:TYPO3_SITE_URL=/https.*/]\";s:32:\"cb90e90fa59c9339df1782c403a59f2e\";s:41:\"[loginUser = *] && [globalVar = GP:L = 1]\";s:32:\"9975308d9695644e7a52f12e1b34fa5c\";s:41:\"[loginUser = *] && [globalVar = GP:L = 2]\";s:32:\"fd0a24b962a4743a24e1944dd9d9ea82\";s:41:\"[loginUser = *] && [globalVar = GP:L = 3]\";s:32:\"d94f810bac244f3bab30571336c4fb95\";s:22:\"[globalVar = GP:L > 0]\";s:32:\"8656d2b4d003650bd2d786091823f535\";s:36:\"[globalVar = TSFE : beUserLogin > 0]\";}s:5:\"match\";a:3:{s:32:\"338e394457c2db162483324451f05ded\";s:23:\"[compatVersion = 3.9.0]\";s:32:\"f5ecdf658f26e9f17c0f8954d0737f48\";s:22:\"[globalVar = GP:L = 3]\";s:32:\"d94f810bac244f3bab30571336c4fb95\";s:22:\"[globalVar = GP:L > 0]\";}s:8:\"rootLine\";a:1:{i:0;a:29:{s:3:\"pid\";s:1:\"0\";s:3:\"uid\";s:1:\"1\";s:9:\"t3ver_oid\";s:1:\"0\";s:10:\"t3ver_wsid\";s:1:\"0\";s:11:\"t3ver_state\";s:1:\"0\";s:14:\"t3ver_swapmode\";s:1:\"0\";s:5:\"title\";s:39:\"Qsystem: sistemas de gestión de espera\";s:5:\"alias\";s:0:\"\";s:9:\"nav_title\";s:6:\"Inicio\";s:5:\"media\";s:0:\"\";s:6:\"layout\";s:1:\"0\";s:6:\"hidden\";s:1:\"0\";s:9:\"starttime\";s:1:\"0\";s:7:\"endtime\";s:1:\"0\";s:8:\"fe_group\";s:0:\"\";s:16:\"extendToSubpages\";s:1:\"0\";s:7:\"doktype\";s:1:\"1\";s:8:\"TSconfig\";s:210:\"mod.SHARED {\r\ndefaultLanguageFlag = es.gif\r\ndefaultLanguageLabel = Español\r\n}\r\n\r\nTCEMAIN {\r\n permissions.groupid = 1\r\n}\r\n\r\nTCEMAIN.permissions {\r\n user = 31\r\n group = 31\r\n\r\n}\r\n\r\nTCEMAIN.clearCacheCmd = pages\";s:11:\"storage_pid\";s:1:\"2\";s:11:\"is_siteroot\";s:1:\"0\";s:9:\"mount_pid\";s:1:\"0\";s:12:\"mount_pid_ol\";s:1:\"0\";s:13:\"fe_login_mode\";s:1:\"0\";s:17:\"tx_templavoila_ds\";s:1:\"2\";s:17:\"tx_templavoila_to\";s:1:\"2\";s:22:\"tx_templavoila_next_ds\";s:1:\"1\";s:22:\"tx_templavoila_next_to\";s:1:\"1\";s:22:\"tx_realurl_pathsegment\";s:0:\"\";s:18:\"tx_realurl_exclude\";s:1:\"0\";}}s:6:\"rowSum\";a:15:{i:0;a:3:{i:0;s:1:\"1\";i:1;s:7:\"QSystem\";i:2;s:10:\"1328002413\";}i:1;a:3:{i:0;s:24:\"cssstyledcontent/static/\";i:1;s:30:\"EXT:css_styled_content/static/\";i:2;N;}i:2;a:3:{i:0;s:23:\"ttnews/pi/static/tsnew/\";i:1;s:29:\"EXT:tt_news/pi/static/ts_new/\";i:2;N;}i:3;a:3:{i:0;s:25:\"ttnews/pi/static/rssfeed/\";i:1;s:31:\"EXT:tt_news/pi/static/rss_feed/\";i:2;N;}i:4;a:3:{i:0;s:9:\"powermail\";i:1;s:9:\"powermail\";i:2;N;}i:5;a:3:{i:0;s:9:\"seobasics\";i:1;s:10:\"seo_basics\";i:2;N;}i:6;a:3:{i:0;s:10:\"apimacmade\";i:1;s:11:\"api_macmade\";i:2;N;}i:7;a:3:{i:0;s:10:\"flvplayer2\";i:1;s:10:\"flvplayer2\";i:2;N;}i:8;a:3:{i:0;s:18:\"rlmpflashdetection\";i:1;s:19:\"rlmp_flashdetection\";i:2;N;}i:9;a:3:{i:0;s:15:\"ddgooglesitemap\";i:1;s:16:\"dd_googlesitemap\";i:2;N;}i:10;a:3:{i:0;s:11:\"newloginbox\";i:1;s:11:\"newloginbox\";i:2;N;}i:11;a:3:{i:0;s:11:\"jmrecaptcha\";i:1;s:12:\"jm_recaptcha\";i:2;N;}i:12;a:3:{i:0;s:1:\"4\";i:1;s:4:\"+ext\";i:2;s:10:\"1274971224\";}i:13;a:3:{i:0;s:34:\"sremailsubscribe/static/cssstyled/\";i:1;s:41:\"EXT:sr_email_subscribe/static/css_styled/\";i:2;N;}i:14;a:3:{i:0;s:33:\"usertstemplates/static/principal/\";i:1;s:39:\"EXT:user_ts_templates/static/principal/\";i:2;N;}}}s:2:\"id\";i:1;s:4:\"type\";i:0;s:7:\"gr_list\";s:4:\"0,-1\";s:2:\"MP\";s:0:\"\";s:5:\"cHash\";a:0:{}}\";}',
'1500893507',
'1500807107'
)
debug_backtrace require#76 // tslib_fe->generatePage_postProcessing#428 // tslib_fe->realPageCacheContent#2723 // tslib_fe->setPageCacheContent#2484 // t3lib_DB->exec_INSERTquery#2523 // t3lib_DB->debug#177
Inicio

Z Qsystem’em sukces gwarantowany…

QVision, Odpowiednie połącznie QSystem'u i Digital Signage

Firma TI2000 rozwinęła nowy produkt, który jest połączeniem Systemu Zarządzania Ruchem Klienta z mulimediami oraz Digital Signage. QVision pozwala  w dynamiczny i atrakcyjny sposób zaoferować klientom kanał informacyjno-reklamowy podczas oczekiwania w kolejce.

  • Wyświetla użyteczne informacje o Podmiocie: usługi, godziny pracy, itp...
  • Nowości i promocje produktów
  • Wiadomości, informacje kulturalne, informacje sportowe, pogodę, itp....