Korzyści z wdrożenia Qsystem’u

Dla Klienta: Sprawniejsza obsługa

Podnosi jakość usług przez poprawienie przepływu informacji i efektywności w obsłudze. Pozwala stworzyć komfortowe warunki i miłą atmosferę podczas oczekiwania.

Dla Pracowników: Funkcjonalność

System odpowiedzialny jest za równomierny podział pracy pomiędzy wszystkich pracowników obsługi. Pracownicy kontrolują przepływ Klientów używając terminali systemowych. Daje im to możliwość obsługi w danym czasie tylko jednego klienta.

Dla Podmiotu: Skuteczność

Poprawia wizerunek, zwiększa wydajność i płynność Działów Obsługi Klienta. Podnosi zdolność reagowania w sytuacjach nie nierutynowych. Optymalizuje ludzkie i fizyczne zasoby firmy.

 

Konkurencyjne Korzyści

  • Papier termiczny wykorzystywany przez Qsystem to model standardowy na rynku. Klient nie jest zobowiązany do nabycia go wyłącznie u producenta.
  • Qsystem jest kompatybilny z każdym systemem operacyjnym Windows. Jest dostępny dla funkcjonowania terminali zarówno fizycznych jak i wirtualnych.
  • Możliwość integracji innych systemów uzupełniających takich jak czytniki kart, czytniki kodów kreskowych, skaner OCR (optyczne rozpoznawanie znaków), skaner dowodów lub paszportów itp.
  • Qsystem korzysta z bazy danych kompatybilnych z arkuszem kalkulacyjnym Excel, Lotus, Access etc. pozwalając w łatwy sposób eksportować/importować dane z innej bazy dostępnej na rynku.
  • Elastyczna konfiguracja dostępu dla każdego operatora.
  • Rozbudowa instalacji: struktura Qsystem LAN umożliwia połączenia każdego typu: liniowe lub radialne (promieniowe) bez potrzeby korzystania ze specjalnych łączy.
  • Awarie: w przypadku usterki działania automatu do wydawania biletów lub całkowitego wyczerpania się papieru termicznego, Qsystem może nadal normalnie funkcjonować wzywając Klientów na stanowiska oraz pokazując wszystkie informacje na wyświetlaczu.
  • Kody: umożliwiają identyfikację błędów i określenie czynności potrzebnych do rozwiązania problemu.
  • Terminal wirtualny: program samoczynny, niewymagający.