QEstat

Generowanie statystyk

Oprogramowanie Qestat umożliwia generowanie statystyk opartych na kryteriach zdefiniowanych w systemie przez administratora, takich jak:

  • Statystyki dostępnych usług.
  • Statystyki stanowisk obsługi.
  • Statystyki kodów pomocy.
  • Statystyki wydanych biletów.
  • Statystyki operatora.
  • Statystyki dla czasu oczekiwania.
  • Statystyki dla czasu transferu Klienta z jednej usługi do drugiej.
  • Statystyki czasu obsługi Klienta.