Funkcje Qsystem’u

Priorytety dla czasu oczekiwania

Klienci, którzy przekroczyli uprzednio ustalony przez administratora czas oczekiwania, mogą zostać obsłużeni w trybie priorytetowym.

 

Język

Qsystem Lite jest programem wielojęzycznym, który umożliwia użycie dowolnego języka w czasie rzeczywistym.

 

Weryfikacja Czasu Obsługi

Powiadamia osobę obsługującą, że minął czas przydzielony na wykonanie danej obsługi

 

Konfiguracja godzin pracy Podmiotu

Włącza i wyłącza system zgodnie z harmonogramem pracy Podmiotu z uwzględnieniem wszystkich świąt i przerw. Możliwe jest ustawienie trzech różnych harmonogramów pracy. Umożliwia także kontynuację numeracji z jednej zmiany na drugiej.

 

System Elastyczny

Wysoce elastyczny w zapewnianiu Klientowi obsługi, zwłaszcza w przypadku jego transferu z jednej usługi do drugiej. Realizacja danej usługi może być dostosowana do stanowiska i wiedzy pracowników.

 

Ograniczenie wydawania biletów dla każdej usługi

W zależności od liczby ludzi oczekujących, średniego czasu obsługi, różnych godzin pracy lub innego zestawienia kombinacyjnego powyższych zmiennych.

 

Monitoring

Stały monitoring czasu oczekiwania i obsługi Klientów.

 

Kontrola terminali stanowiskowych i wyświetlaczy

Administrator może aktywować bądź dezaktywować urządzenia w zależności od potrzeb.

 

Przed-wywołanie

Eliminuje przestoje wynikające z czasu pomiędzy wezwaniem Klienta, a jego faktyczną obsługą.

 

Ponowne wywołanie

Pozwala na ponowne wezwanie Klienta, który nie stawił się na stanowisko obsługi bądź umieszczenie go w wirtualnej kolejce.

 

Wykorzystywanie biletów

Przesyłanie Klientów z jednego stanowiska obsługi do drugiego: swobodny transfer Klienta z jednego stanowiska do drugiego bez konieczności pobierania nowego biletu.

 

Drukowanie własnych tekstów na biletach

Możliwość dołączenia dodatkowych informacji poza standardowymi składnikami biletu tj. logo, rodzaj usługi, data, godzina, ilość osób oczekujących itp.

 

Emisja wiadomości zmiennych na wyświetlaczach alfanumerycznych

Qsystem umożliwia emisję wiadomości specjalnych w zależności od wymagań administratora, zgodnie z ustalonym harmonogramem.