Użyteczność Qsystem’u

Stanowisko obsługi

Aplikacja systemu zarządzania pozwala użytkownikom systemu obsługiwać  Terminale Fizyczne lub Wirtualne, a nawet oba jednocześnie.

Terminal Wirtualny wyświetlany jest na ekranie z opcją autoukrywania, by nie przeszkadzać operatorowi w pracy z innymi aplikacjami.

Terminal posiada następujące funkcje:

  • Wywołanie, ponowne wywoływanie lub przesunięcie Klienta z powrotem do kolejki.
  • Transfer do innych usług.
  • Wysyłanie wiadomości do kierownika.
  • Informuje także użytkownika o:
    Czasu oczekiwania Klienta
    Ilość czasu obsługi poświęconej Klientowi
    Liczbie ludzi czekających na obsługę