Jak rozprowadzać?

Qsystem jest rozwiązaniem technologicznym, które dostarczy znaczących wartości Twojej firmie. Będziesz posiadał najlepsze wsparcie i wszystkie dostępne zasoby, aby ulepszyć  swój wizerunek. Uzyskasz również więcej możliwości biznesowych dla swojej firmy.

Wypełnij ten formularz a skontaktujemy się z Tobą by omówić możliwe warunki współpracy.

Dystrybucja QSystem’u
Dystrybucja QSystem’u
Zawiadomienie prawne*

Ochrona danych

Zgodnie z przepisami Prawa 15/1999 o Ochronie Danych Osobowych informujemy, że podane dane wykorzystywane będą automatycznie do wykonania zamówionej  usługi oraz w procesie obsługi klienta, który obejmuje również rozwój, zgodę i kierowanie legalnym związkiem pomiędzy partnerami, administracyjnym zarządzaniem,  księgowością, podatkami oraz ewidencją jak również utrzymanie relacji handlowych.

Dostarczone informacje mogą być przekazane sędziom i sądom w przypadku prawnego wymagania; Instytucje Bankowe, w przypadku spłat kontraktowanych dóbr lub usług; Urząd Skarbowy by spełnić zobowiązania podatkowe, oraz innym stronom trzecim, które związanie są ze stosownymi regułami, konieczne jest przekazanie prawne by zapewnić dobry rozwój profesjonalnego zarządzania i planowanych celów ogólnych, również w przypadku rejestracji własności, dostarczone do rejestracji dane mogą być przekazane do rejestracji autoryzowanej;  Dane te mogą być opublikowane dla osób zarejestrowanych. Zadanie te może być konsultowane w Centrali Information Technology 2000, SL pod podanym niżej adresem. Właściciel danych składa pisemną wiadomość o jakichkolwiek zmianach w informacjach podanych Information Technology 2000, SL. Masz pełne prawo dostępu do danych, poprawy, odwołania oraz wniesienia sprzeciwu w okresie regulowanym przez Prawo 15/1999 w odniesieniu do dokumentów Information Technology 2000, SL  pod następującym adresem: C / Aguacate, 41, 1st Floor Local 3 28 054 MADRID